16 de jul. 2012

Convocatòria de subvencions de l'Instituto de la Mujer adreçada a entitats i ONG, amb càrrec al Règim General 2012

L’ Instituto de la Mujer convoca subvencions sotmeses al Règim General, en l’àrea de la seva competència.
L’objecte de la convocatòria consisteix a fomentar la realització de programes i activitats adreçades a potenciar el desenvolupament del teixit associatiu de les dones , la seva participació social i política i la seva presència en tots els òrgans de representació, de poder i de presa de decisions, amb la finalitat d’assolir la igualtat real de dones i homes.
La convocatòria s’adreça a entitats i organitzacions no governamentals, legalment constituïdes y sense afany de lucre.

No es consideren incloses, dins la tipologia d’aquestes organitzacions, les entitats de dret públic, les universitats, els partits polítics, els col·legis professionals o altres entitats amb finalitats anàlogues específiques i de naturalesa similar.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació finalitza el 24 de juliol.

Per consultar les bases completes de la convocatòria i accedir als models de sol·licitud, podeu clicar l’enllaç següent:


I, per a més informació us podeu adreçar a:

INSTITUTO DE LA MUJER
C/ Condesa de Venadito, 34
28027 – MADRID
Tel.  91 452 87 23   ////   91 452 87 22


 


Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona