6 de jul. 2012

Premi del Concurs d'Espots Audiovisuals contra la Violència de Gènere


El Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària, a través del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones, convoca el Premi del Concurs d’Espots Audiovisuals contra la Violència de Gènere.
El premi compta amb el finançament de l’Instituto de la Mujer i el Fons Social Europeu i respon a la celebració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, el 25 de novembre, per tal de sensibilitzar contra la violència de gènere, d’acord amb la Declaració Institucional de la Universitat de Lleida de tolerància zero.
L'objectiu d’aquest guardó és sensibilitzar contra la violència de gènere en l’àmbit universitari, mitjançant la creació d’un espot que s’emmarqui en la campanya de la Universitat de Lleida pel Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència de gènere. És doncs, amb la finalitat de promocionar i difondre els valors d’una cultura de tolerància zero envers la violència de gènere i en la transmissió d’aquests valors, que es convoca aquest premi.
Qui hi pot participar?
- Alumnat, Personal d’Administració i Serveis (PAS) i Personal Docent i Investigador (PDI) de la Universitat de Lleida;
- Ex alumnes de la Universitat de Lleida;
- Alumnat, PAS i PDI de les altres universitats que formen part del Campus Iberus (Universidad Pública de Navarra, Universidad de Zaragoza y Universidad de La Rioja) i
- Alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior dels centres educatius de la demarcació de Lleida.

Consulteu les bases de la convocatòria a: http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/premi25novembre/bases_premi_espot_25n_catala.pdf

Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones

Edifici Polivalent, despatx 0.33. Campus de Cappont
Carrer Jaume II, núm. 71, 25001 Lleida
Tel. 973 70 33 96 - 973 70 27 57     A/e: centredolorspiera@cdp.udl.cat


Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona