10 d’oct. 2012

Visita a la seu de l'ICD a Lleida

La regidora de Drets Civils, Cooperació i Igualtat, M. Rosa Ball, i la directora de l’Àmbit de Serveis a les persones i Ocupació, Montserrat Gil de Bernabé, han visitat aquest matí la seu de l’Institut Català de les Dones a Lleida i han mantingut una reunió amb la coordinadora territorial de l’ICD, Carme Castelló.
Durant la reunió han tractat temes diversos com la voluntat, tant de l’Ajuntament de Lleida com de la Generalitat de Catalunya, de refermar el compromís de treballar activament i de manera coordinada per eradicar totes les formes de la violència masclista al municipi de Lleida. Fruit d’aquest compromís és, per una banda l’elaboració, signatura i seguiment de la implementació del Protocol d’atenció a les dones en situació de violència masclista al municipi de Lleida, aprovat l’11 de novembre de 2008, compartit amb el conjunt d’institucions i entitats que s’hi van adherir; i per l’altra, el contracte programa signat entre les dues administracions per garantir els serveis d’informació i atenció a les dones.
També la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Institut Català de les Dones, promou el desenvolupament de circuits territorials per a l’abordatge de la violència masclista a Catalunya. En aquest sentit, l’Ajuntament de Lleida, mitjançant l’acord signat a Lleida el 25 de maig de 2010, es va adherir al Circuit de les comarques de Lleida per a l’abordatge de la violència masclista, amb la voluntat de sumar-se a les iniciatives d’institucions i entitats que impulsen el treball conjunt i transversal per donar una millor resposta a les situacions de violència masclista en el nostre territori.
Les representants d’ambdues institucions han parlat també del treball que personal tècnic de les diferents administracions estan realitzant per a l’aprovació del protocol per a l’abordatge de la violència a la demarcació de Lleida i han destacat que el treball en xarxa de les institucions i agents socials del territori és una de les prioritats d’aquesta actuació, en la mesura que permet generar una cooperació i la coordinació institucional per al desplegament de recursos en el conjunt de Catalunya i en cada territori.
Per altra banda, han comentat les diferents actuacions que s’estan impulsant des del Consell Nacional de Dones de Catalunya a les terres de Lleida, amb la presència i la participació de les entitats del nostre municipi en aquest espai.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona