19 de juny 2012

Ajudes a la petita i mitjana empresa per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha obert la convocatòria per a l'any 2012 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència pública destinades a petites i mitjanes empreses i entitats d'entre 30 i 250 treballadores i treballadors que elaborin i implantin plans d'igualtat per al foment de la igualtat efectiva entre dones i homes. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 9 de juliol i s'han de presentar al Registre General del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Paseo del Prado, 19 y 20  i Calle Alcalá, 37, de Madrid).

Podeu ampliar la informació en els enllaços següents:
Publicació de la convocatòria al BOE 18/06/12:
Bases reguladores de la convocatòria:

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona