27 de maig 2011

DONES, SALUT I SOSTENIBILITAT

En el marc del Dia Mundial d’Acció per la Salut de les Dones, que se celebra anualment cada 28 de maig, l‘Ajuntament de Lleida vol dedicar l’Aplec de les Dones 2011 a promoure la salut de les dones des de tots els àmbits. Atès que una visió àmplia de la percepció de l’estat de salut i benestar comporta que totes les necessitats fonamentals de les persones estiguin cobertes, és evident l’importantíssim paper que desenvolupem les dones en tot allò que té a veure amb el manteniment i la sostenibilitat de la vida, entenent que la sostenibilitat és la voluntat de proveir el millor per a les persones i el seu entorn mediambiental ara i en el futur.
Si tenim en compte, per una banda, que, des de sempre, les dones hem vetllat per l’alimentació, la higiene, l’atenció i la cura de les persones - infants i gent gran - que ens envolten, i, per l’altra, que per poder transmetre benestar hem de gaudir de benestar personal, tant físic com emocional, arribarem a la conclusió que tot allò que intervé en la vida quotidiana de les dones té a veure amb la pròpia percepció de salut.
És per això que, a banda de protegir-nos davant qualsevol malaltia, especialment les que més afecten les dones, cal que siguem conscients que hem de millorar aspectes com la pràctica habitual d’exercici físic o esport, l’alimentació sana i equilibrada, l’equilibri emocional, la reducció d’agents químics agressius i nocius tant per a la salut com per al medi ambient, ... Aquest Aplec de les Dones 2011 us ofereix la possibilitat de participar en activitats encaminades a promoure una major qualitat de vida entre les dones a fi que tenir cura de la nostra pròpia salut sigui el primer pas per garantir aquesta sostenibilitat de la vida.
També posem a la vostra disposició, un any més, l’Espai Dones i Salut, que ofereix informació sobre els recursos en matèria de salut que les diferents entitats i el teixit associatiu del municipi ofereixen a Lleida.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona