22 de febr. 2022

22 de febrer: Dia Internacional per a la IGUALTAT SALARIAL


Des de 2010 el 22 de febrer és la data acordada per a la reivindicació del Equal Pay Day / Dia Internacional per a la Igualtat salarial. La commemoració del dia de la igualtat salarial pretén fer més visible la bretxa salaria entre homes i dones i respon a una crida del Parlament Europeu per sensibilitzar la ciutadania.

Consisteix en un esdeveniment internacional per fer visible la bretxa salarial existent entre dones i homes. Simbolitza el nombre de dies que una dona ha de treballar per cobrar el mateix que un home. En el cas de l’Estar espanyol aquesta diferència se situa en 418 dies (365+53).

La bretxa salarial és un fenomen complex que té múltiples causes. Segons la Comissió Europea, entre els factors que contribueixen a la desigualtat salarial destaquen la manca de transparència en els sistemes retributius i la manca d’una definició legal del concepte de “treball d’igual valor”.

Podeu trobar més informació i dades en els enllaços següents: 

https://treball.gencat.cat/ca/detalls/article/22-de-Febrer-Dia-Europeu-per-la-igualtat-salarial-entre-homes-i-dones

https://bpw-spain.org/actividades/equal-pay-day


Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona