12 de maig 2020

L’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació ha creat el recurs Eina per a una comunicació no sexista amb l’objectiu de facilitar el treball dels ajuntaments i d’altres institucions o entitats davant les demandes d’una població cada cop més activa i crítica amb les pràctiques sexistes en la comunicació.
Diversos estudis indiquen que el tractament pejoratiu de les dones, els estereotips sexistes i la discriminació a través del llenguatge o de la imatge són difícils d’identificar, a causa dels múltiples factors socials i culturals que els condicionen.
L’Eina ofereix un decàleg de recomanacionsexemples de bones pràctiques i orientacions jurídiques, així com un qüestionari interactiu i un glossari. Aquest recurs pretén millorar l’anàlisi i les actuacions relacionades amb el sexisme en la comunicació i té una orientació eminentment pràctica per tal que sigui de fàcil aplicació a l’hora d’avaluar les pràctiques comunicatives des d’una visió de gènere.

Decàleg per a una millor representació de les dones en la comunicació

1. Representar les dones tenint en compte la seva diversitat i evitar caure en les construccions de la feminitat estereotipades i poc diverses

2. Mostrar les aportacions de les dones en tots els àmbits


3. Visibilitzar i representar les dones com a expertes

4. Diversificar els rols associats a la masculinitat i la feminitat i mostrar altres possibilitats identitàries

5. Evitar l’ús del cos de les dones com a objecte de reclam

6. Evitar la vinculació entre cos saludable i cànon estètic, i afavorir la representació de cossos diversos

7. Trencar amb la naturalització de les dones com a víctimes

8. Tractar la violència masclista com una violació dels drets humans i fer un tractament informatiu acurat de la violència masclista

9. Utilitzar el llenguatge inclusiu

10. Tenir en compte que el masclisme i el sexisme són un fenomen estructural


Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona