17 de febr. 2020

14 de febrer
Dia Europeu de la Salut Sexual i Reproductiva

Coneix-te, respecta't, comunica't, estima't, 
empodera't, gaudeix, respecta, viu, pensa, 

INFORMA'T. @llevadores 

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona