24 de set. 2019

23 de setembre- DIA INTERNACIONAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ SEXUAL I EL TRÀFIC DE DONES I NENES

El 23 de setembre és la data que cada any es dedica a fer visible aquesta clara manifestació de la violència masclista. 
Les dades indiquen que el 90% de dones que exerceixen el treball sexual són persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social que van ser enganyades als seus països d'origen i la majoria d'elles estan a mans de les xarxes de tràfic de persones amb fins d'explotació sexual. 
Aquesta explotació és una de les manifestacions més greus de desigualtat de gènere contra la qual cal lluitar amb totes les eines i recursos que les administracions tinguin al seu abast. 
Al mateix temps, cal esmerçar recursos i promoure accions destinades a focalitzar l'atenció en les dones i nenes víctimes d'aquesta explotació, per restituir-los els seus drets i la seva dignitat, tot afavorint-ne la recuperació integral. 

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona