29 de maig 2019


 Amb motiu de la commemoració del  Dia Mundial d’Acció per la Salut de les Dones28 de maig – el Casal de la Dona de l’Ajuntament de Lleida, ha organitzat una tertúlia sobre les DONES i la SALUT.

Hi han assistit una trentena de dones que han compartit les seves experiències, inquietuds, queixes i suggeriments en tot allò relacionat amb la salut i el benestar de les dones. Entre les assistents hi havia expertes que ocupen un paper rellevant en institucions o entitats de l’àmbit de la salut:
·         Montse Duch, infermera i membre de la junta executiva d’AECC Lleida i        vicepresidenta de COILL
·         M. Antònia Roca, presidenta Associació HERA   
·         Esther Álvaro, metgessa, presidenta de la secció de Tractaments mèdics complementaris del COML
·         Andrea Ferreruela, representant Fundació Ferreruela Sanfeliu
·         Dolors Creus, llevadora, coordinadora ASSIR  (ICS - Gen Cat)
·         Jos Farreny, infermera i presidenta de DonaBalàfia Associació
·         Eva Ribalta, presidenta de l’Associació Esport Femení Lleida
·         Begoña Giménez, coordinadora del Servei de suport al dol de Ponent
·         Concepció Canut, coordinadora DMD Lleida

La tertúlia ha abordat qüestions com la percepció de salut que tenim les dones a diferència dels home,  els avenços que fa la medicina en relació amb els estudis mèdics amb perspectiva de gènere, les demandes de les dones en els diferents serveis, tant com a usuàries del sistema de salut com si són cuidadores, o  quins serveis i recursos estan al nostre abast.

Les principals conclusions han estat:

  • La salut, tal com la defineix l’OMS, no és només l’absència de malaltia, sinó també, un estat perfecte de benestar físic, mental i social.
  • Les dones hem de ser subjectes actius en la presa de consciència de la nostra pròpia salut i de la importància de fer una formació continuada per a la vida i per al final de la vida.
  • Els hàbits de vida saludables, com la pràctica regular d‘activitat física, una dieta equilibrada, les relacions socials, les estones personals d’oci i lleure, la formació... són cabdals per a assolir majors nivells de salut entre les dones.
  • Hem de gaudir d’autonomia personal i exercir els nostres drets en matèria de salut, tant a nivell personal com col·lectiu.
  • Les entitats i associacions de l’àmbit de la salut desenvolupen una tasca fonamental de prevenció, sensibilització i  suport a les persones en les diferents situacions que poden afectar la salut. Són agents de promoció de la salut individual de les persones, fet que contribueix a fer salut de ciutat.
  • És important continuar fent accions de sensibilització adreçades a la població per donar a conèixer que dur una vida saludable aporta  molts beneficis, menys medicalització i major salut i qualitat de vida. 

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona