23 d’abr. 2019

Ajuts al teixit empresarial de la ciutat de Lleida de l’Ajuntament de Lleida

Convocatòria 2019 -  Ajuts al teixit empresarial de la ciutat de Lleida de l’Ajuntament de Lleida  

REGIDORIA   DE   PROMOCIÓ   DE   LA   CIUTAT,   DEL   COMERÇ,   DEL   TURISME  I   DE   L’OCUPACIÓ   I L’EMPRENEDORIA-- AJUNTAMENT DE LLEIDA

Objecte
L’Ajuntament de Lleida estableix les bases d’aquests ajuts per al teixit empresarial de la ciutat, ja sigui per a iniciatives de nova creació o bé per a realitats empresarials actives, liderades per ciutadans i ciutadanes menors de 65 anys.
L’objecte d’aquests ajuts és fomentar a la ciutat de Lleida la creació d’iniciatives empresarials d’alt impacte en el teixit econòmic, per facilitar l’autoocupació, o finançar actuacions d’ampliació i millora d’empreses actives, en aquest sentit es plantegen les següents categories d’ajuts:
- Ajuts a empreses de nova creació
- Ajuts a empreses ja existents

Dotació pressupostària: 170.000 €
La quantia de les ajudes concedides tant per a la categoria empreses de nova creació com per la categoria empreses ja existents, serà del 50% del pressupost presentat i aprovat. Es fixa un màxim subvencionable de 3.000 €, per sol·licitud, per a projectes amb una inversió mínima de 6.000 € i un mínim subvencionable de 1.500 €, per sol·licitud, per a projectes amb una inversió mínima de 3.000 €.
Lloc de presentació de sol·licituds:
Les persones físiques: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OMAC) -- Rambla Ferran, 32. b)
Les persones jurídiques: On-line. www.paeria.cat/subvencions

Termini de presentació: del 19 d’abril al 18 de juny, ambdós inclosos
NormativaCONVOCATÒRIA AJUTS EMPRESARIALS 2019

BASES ESPECÍFIQUES 

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona