5 de jul. 2018

Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2018 (Convocatòria) 

Algunes de les actuacions o projectes subvencionables: 

  • Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.
  • Actuacions per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes a l'àmbit laboral.

 Normativa


  • Convocatòria (DOGC núm. 7651 de 27.06.2018)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 7334 - 22/03/2017)
  • Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

    El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

    Utilització de la sala polivalent del casal de la dona