14 d’oct. 2016

15 d'octubre: DIA INTERNACIONAL DE LES DONES RURALS

El primer Dia Internacional de les Dones Rurals, es va celebrar el 15 d'octubre de 2008. El va establir l'Assemblea General de l'ONU, en la seva resolució 62/136 Documento PDF, de 18 de desembre de 2007, que reconeix la "funció i contribució decisives de les dones rurals, incloses les dones indígenes, en la promoció del desenvolupament agrícola i rural, la millora de la seguretat alimentària i l'eradicació de la pobresa rural".  
La proposta de la celebració d'aquest Dia, la vigília del Dia Mundial de l'Alimentació a fi de destacar el paper exercit per les dones rurals a la producció d'aliments i la seguretat alimentària, va sortir de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona a Beijing el 1995.
Podeu trobar més informació en l'enllaç següent:
http://www.un.org/es/events/ruralwomenday


Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona