29 de juny 2016

Convocatòria de subvencions per a PYMES en foment de la igualtat salarial d'homes i dones

L'Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades ha publicat la convocatòria de subvencions-2016 (BOE núm. 151, de 23 de junio) per afavorir la transparència salarial i contribuir a eradicar la bretxa salarial de gènere.
Els ajuts estan dirigits a  les petites i mitjanes empreses i a entitats constituïdes amb majoria de capital privat que tinguin una plantilla d'entre 50 i 250 persones treballadores, que implantin accions de transparència salarial per primer cop.
El pressupost total de la convocatòria és de 350.000 euros i la quantitat a percebre per cada entitat és de 10.000 €. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 8 de juliol.
Tota la documentació necessària per participar en aquesta convocatòria es pot obtenir en el següent enllaç: 

http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Igualdad_salarial/home_igualdad_salarial.htm

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona