6 de febr. 2013

6 de febrer - Dia Internacional contra la Mutilació Genital Femenina

Segons l'Organització Mundial de la Salut, la Mutilació Genital Femenina (MGF) 
comprèn tots els procediments que, de manera intencionada i per motius no mèdics, comportin l'ablació parcial o total dels genitals externs femenins o la lesió dels òrgans genitals femenins. Es considera una pràctica danyina i una violació dels drets humans, que afecta al voltant de 140 milions de dones i nenes a tot el món. L'MGF interfereix amb la funció natural de l'organisme femení i té conseqüències immediates (hemorràgies, infeccions) i també a llarg termini, com dificultats a l'hora del part, patiment fetal o problemes de salut per al nadó. 
El Dia Internacional de tolerància zero contra la Mutilació Genital Femenina té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania entorn d'aquesta vulneració dels drets de les dones, que més de 3 milions de nenes corren cada any el risc de patir. 
Podeu trobar més informació sobre aquest tema a l'enllaç de l'OMS.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona