22 de febr. 2013


22 de febrer
Dia europeu per a la igualtat salarial entre dones i homes

“El mateix sou per la mateixa feina” és un dels principis fundacionals de la UE, que ja consta en el Tractat de Roma de 1957. El primer Dia Europeu per la Igualtat Salarial entre Dones i Homes es va celebrar l'any 2011.
La igualtat retributiva es defineix com "igual retribució per treball d'igual valor", i la diferència retributiva entre dones i homes es coneix com la brexta salarial. Eliminar aquesta bretxa continua sent encara avui un repte pendent a tots països europeus, fet que comporta importants repercussions en les condicions de vida de les dones. 
Les dones de la Unió Europea guanyen al llarg de la vida una mitjana del 17,5% menys que els homes. A l'Estat espanyol aquesta diferència augmenta fins al 25'6%

Podeu trobar articles molt interessants i més informació sobre aquest tema al web de: La Independent, Agència de notícies amb visió de gènere.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona