4 de maig 2012

Constitució del Consell Municipal de les Dones per a l’actual mandat

La regidora de Drets Civils, Cooperació i Igualtat, M. Rosa Ball, ha presidit aquesta tarda al Centre Cívic del Centre Històric el Plenari per a la Constitució del Consell Municipal de les Dones en aquest mandat municipal (2011-2015).
El Consell Municipal de les Dones és l’òrgan de participació de les entitats i organismes d’àmbit social, cultural, polític i econòmic per a la consulta, l’estudi i l’assessorament per a la plena incorporació de les dones a la vida ciutadana i per a l’assoliment de la igualtat de gènere. Aquest consell compta amb l’adhesió de 35 entitats i sectorials de dones que representen la pluralitat de les dones de la nostra ciutat, incloent-hi també els grups polítics municipals.
En aquest espai de participació es vetlla per impulsar totes aquelles actuacions necessàries per avançar en les polítiques d’igualtat de gènere i de promoció de les dones al municipi de Lleida, especialment pel compliment del II Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2011-2014, per fomentar el treball en xarxa amb les entitats, així com generar debat i propostes per a una millor defensa dels drets de les dones.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona