22 de febr. 2012

22 de febrer, DIA EUROPEU PER A LA IGUALTAT SALARIAL ENTRE DONES I HOMES

Les xifres constaten que les dones de la Unió Europea, al llarg de la seva vida, guanyem de mitjana un 17,5 % menys que els homes. Atès que un dels principis fundacionals de la Unió Europea, recollit ja en el Tractat de Roma de 1957 és “ a igual feina, igual salari” i que, tanmateix, els avenços en la reducció d’aquestes diferències salarials són molt lents, és necessari continuar fent visible aquesta discriminació de gènere i dissenyar estratègies que eliminin aquesta bretxa salarial de gènere.

És per això que avui 22 de febrer es commemora el Dia Europeu per a la Igualtat Salarial entre dones i homes.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona