17 d’abr. 2009

Convocatòria de subvencions per a entitats

enllaç a la notícia original

L'Institut Català de les Dones ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats per a la realització d'activitats o projectes d'utilitat pública o interès social per promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i/o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins dins l'exercici 2009. El termini de presentació de sol·licituds per a l'any 2009 finalitza el 16 de maig.

Des de http://www.gencat.cat/icdona/ trobeu l'enllaç amb més informació i els impresos normalitzats.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona