16 de març 2009

Subvenció a la edició de publicacions relacionades amb les dones

Convocatòria i bases, respectivament, de la subvenció de l’Instituto de la Mujer per al foment de l’edició de les publicacions relacionades amb dones.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona