2 de març 2009

Exposició "Si la dona avança, el món també"

Exposició "Si la dona avança, el món també" dins el Dia Internacionald de les Dones Treballadores 8 de març de 2009

L'exposició presenta un resum de les principals dades que configuren el mapa de la desigualtat de gènere al món. Els diferents panells fan referència a temes bàsics com el treball, la pobresa o l'educació. L'exposició també incideix en les aportacions de les dones al desenvolupament.


Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona