11 de març 2009

e-mail's que cal ignorar

  • Missatges del Banc perquè els donis les teves dades d'accés, número de targetes...
  • Devolucions d'Hisenda
  • Solucions a problemes si reenvies missatges solidaris en cadena
  • Premis de Loteria
  • Amics que no conèixes
  • Contactes suggerents que busquen establir una relació d'amistat o alguna cosa més

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona