27 de març 2009

Desplegament de la Xarxa d'Agents locals d'Igualtat

La xarxa, que compta amb 15 agents per la igualtat, té la finalitat de promoure la realització de programes i la creació d'estructures en l'àmbit local que fomentin la igualtat d'oportunitats entres dones i homes, amb especial dedicació a l'àmbit laboral.

Gilabert i Ros han signat el conveni

El president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, i els màxims representants polítics de les diferents institucions adherides a la Xarxa d’Agents Locals per la Igualtat, han signat aquest divendres el conveni de col·laboració per al desplegament de la xarxa de les Terres de Lleida.


El desplegament de la Xarxa ha estat impulsat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya: la Diputació de Lleida assumirà els costos de coordinació i seguiment del Programa d’Agents Locals per la igualtat, al qual, a banda de l'Ajuntament de Lleida, s'hi han adherit Tremp, Tàrrega, Balaguer, Solsona, Mollerussa i Alpicat, a més dels Consells Comarcals del Segrià, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Segarra, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d'Aran.

La xarxa compta amb 15 agents, la majoria dels quals ja s’han incorporat a les administracions mentre els que falten ho faran en un termini màxim de dues setmanes. Prèviament, els agents locals d’igualtat han rebut una formació perquè el treball posterior que facin segueixi la mateixa metodologia i processos.

Els agents assessoraran, orientaran i divulgaran oportunitats laborals a les dones de l’àmbit que li correspon. Entre les tasques que hauran de desenvolupar els agents s’inclou l’anàlisi intern i extern de la unitat de treball, elaborar un pla d’actuació amb els objectius i mesures a desenvolupar a l’ajuntament o consell comarcal, promocionar la perspectiva de gènere, fomentar la sensibilitat respecte la matèria de gènere, elaborar un pla d’igualtat, fomentar l’ús de llenguatge no sexista i afavorir la inserció laboral de dones en situació d’atur o de precarietat laboral.

També es faran accions per reduir la segregació horitzontal i vertical, promoure la prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe en l’àmbit laboral, vetllar per la igualtat retributiva i establir relacions amb els agents socials i econòmics de l’àmbit territorial on es treballa.

L'Ajuntament de Lleida, diversos ajuntaments i consells comarcals de les Terres de Lleida s'han adherit a la Xarxa

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona