6 de març 2009

Curs de millora del coneixement de la llengua oral i escrita en dones migrants

Adreçat a dones migrades amb l'objectiu d'incrementar el coneixement de la llengua, tant a nivell oral com de lectura i escriptura.

S'oferirà un servei de guarda a la ludoteca del centre històric per als fills/es de les dones assistents, durant la durada de cada sessió.

Formalització de la inscripció: portar la butlleta degudament complimentada a l'Àrea de Cooperació Internacional de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració de l'Ajuntament de Lleida, i fer efectiu l'abonament de la quota.

Sessions: dissabtes excepte festius de 07/03/09 al 04/07/09.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona