17 de febr. 2009

CURS D’AUTOPROTECCIÓ

CURS D’AUTOPROTECCIÓ

Objectius:
  • Evitar situacions de risc tant en l’espai públic com privat.
  • Disminuir els danys que es puguin ocasionar en cas de partir una agressió.
  • Conèixer els serveis a l’abast en cas d’haver estat víctima d’agressió
  • Adquirir seguretat personal
Places:
15- 20 dones
Inscripció gratuïta al Casal de la Dona
Telèfon: 973 700 461 i per e-mail a
politiquesigualtat@paeria.es

Dates:
Curs matí: Dimecres 18 i 25 de febrer de 10 a 12h. (places lliures)
Curs tarda: Dijous 12 i 19 de març de 18 a 20 h.
Lloc: Sala Polivalent del Casal de la Dona (Pl. Fanalets de Sant Jaume, s/n, 25002 Lleida)
Professionals : sotsinspector i caporal de la Guàrdia Urbana

Organitzat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat - Casal de la Dona en col·laboració amb la Policia Local- Guàrdia Urbana

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona