29 de gen. 2009

IV Premi "Mujer y Parlamento Clara Campoamor"

Premi creat l'any 2006 per distingir les obres o estudis que aportin coneixement o recalquin la participació de les dones en la vida política i especialment parlamentària.

Aquest premi es concedeix conjuntament pel Ministeri de la Presidència, el Congrés dels Diputats i el Senat a aquelles obres, treballs o estudis d'especial significació i importància que versin sobre la participació de la dona en la vida pública, i especialment en l'activitat parlamentària.

Els treballs que optin a aquest premi podran abordar la qüestió des de qualsevol vessant (jurídica, històrica, literària, econòmica, sociològica, internacional, etc).i creat l'any 2006 per distingir les obres o estudis que aportin coneixement o recalquin la participació de les dones en la vida política i especialment parlamentària.

Aquest premi es concedeix conjuntament pel Ministeri de la Presidència, el Congrés dels Diputats i el Senat a aquelles obres, treballs o estudis d'especial significació i importància que versin sobre la participació de la dona en la vida pública, i especialment en l'activitat parlamentària. Els treballs que optin a aquest premi podran abordar la qüestió des de qualsevol vessant (jurídica, històrica, literària, econòmica, sociològica, internacional, etc).

Convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/17/pdfs/BOE-A-2009-860.pdf
Termini: 15 febrer

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona