3 de gen. 2019


Premi Dona i Tecnologia 2019 Convocatòria

Organisme convocant
FUNDACIÓN ORANGE
Objecte
La Fundació Orange distingeix i premia dones que destaquin per la seva tasca en els àmbits de la tecnologia i la innovació social, i els resultats constitueixin un referent en el desenvolupament i la transformació de la societat.
Candidatures
Podran ser candidates als Premis, qui compleixin els següents requisits: 

-Ser dona major de 18 anys.
-Tenir residència a Espanya.
-No ser membre del Jurat ni pertànyer a les entitats organitzadores.

Les candidatures poden ser presentats per si mateixes, per responsables de xarxes i grups temàtics d'investigació reconegudes en l'àmbit de les tecnologies, per entitats sense ànim de lucre o per qualsevol entitat que ho consideri oportú.
Dotació
El guardó està dotat amb 4.000 euros bruts i diploma acreditatiu, i serà destinat al projecte per al qual treballi la candidata guardonada.

Lloc de presentació de candidatures
Tota la documentació necessària relativa als premis i detallada en el article d'aquesta convocatòria serà enviada a través del portal http://www.proyectosfundacionorange.es/mujerytecnologia2019/
Termini de presentació de candidatures
Abans de les 24 hores del 10 de febrer de 2019
Normativa
Observacions

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona