4 de des. 2015

La transmissió dels valors de l'equitat de gènere mitjançant el temps de joc


És una actuació de sensibilització a les xarxes socials que convida a prendre consciència de la importància del temps de joc per educar els infants en els valors de l’equitat entre homes i dones. Convida a mostrar a través de les xarxes socials el compromís per deixar enrere els estereotips sexistes en les joguines.
Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona