26 de març 2015

I Concurs fotogràfic DONA I MÓN ÀRAB


El grup Mixt de codesenvolupament Lleida-Marroc, conjuntament amb l’Associació Hawaa us animen a trencar tòpics i estereotips presentant fotografies innovadores sobre la dóna i el món àrab!!!
Podeu presentar fotografies fins al dia 22 de maig .
Lliurament de premis i exposició amb les fotografies seleccionades el 19 de juny.

Bases del concurs i més informació:

#donaielmonarabSol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona