14 d’oct. 2013

15 d'octubre - DIA INTERNACIONAL DE LES DONES RURALS

El primer Dia Internacional de les Dones Rurals es va celebrar el 15 d’octubre de 2008. Aquest dia, establert per l’Assemblea General de les Nacions Unides en la resolució resolución 62/136, de 18 de desembre de 2007, reconeix “la funció i contribució decisives de les dones rurals, incloses les dones indígenes, en la promoció del desenvolupament agrícola i rural, la millora de la seguretat alimentària i l’eradicació de la pobresa rural”.
Les dones rurals desenvolupen un paper fonamental en les economies rurals dels països desenvolupats i en desenvolupament. A la major part del món en desenvolupament les dones participen en la producció de conreus i en la cura del ramat, proporcionen aliments, aigua i combustible per a les seves famílies i participen en activitats no agrícoles per diversificar els mitjans de subsistència. A més a més, duen a terme les funcions de sosteniment de la vida, perquè tenen cura dels infants, de la gent gran i de les persones malaltes. 

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona