8 de gen. 2010

Ajudes públiques per la 54 Sessió de la Comissió sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona, que es celebrarà a Nova York el mes de març de 2010

Ajudes públiques destinades a que les associacions, organitzacions no governamentals i entitats socials participin la 54 Sessió de la Comissió sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona, que es celebrarà a Nova York el mes de març de 2010 (Convocatòria)
.
Organisme atorgant : MINISTERIO DE IGUALDAD

Objecte

Es convoca per a l'any 2010 la concessió d e 25 ajudes, en règim de concurrència competitiva, destinades a promoure la representació i participació d'Associacions, Organitzacions no Governamentals i altres Entitats Socials, la 54 Sessió de la Comissió sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona de Nacions Unides per a la «Revisió de la Declaració i Plataforma per a l'Acció de Pequín i el Document de Resultats de la 23 Sessió Especial de l'Assemblea General de Nacions Unides», que es celebrarà a Nova York el mes de Març de 2010.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de les ajudes Associacions, Organitzacions no governamentals i Entitats Socials sense ànim de lucre, dedicades, amb caràcter prioritari i habitualment, a la realització d'activitats dirigides a la promoció de la Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes i quan així hagi quedat establert en els seus estatuts.

Dotació pressupostària

Aquesta convocatòria està dotada amb un import màxim de 50.000 euros.

Quantia

Cada ajuda tindrà un import de 2.000 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds podran presentar-se en el Registre del Ministerio de Igualdad (C/ Alcalá, 37).

Termini de presentació

Fins al 15 de gener de 2010.

Normativa

Convocatòria (BOE 4 de 5.1.2010)
Bases reguladores (BOE 306 de 20.12.2008)

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona