6 de nov. 2009

L’arquitecta Adriana Ciocoletto imparteix un taller al Casal de la Dona

Una vintena de dones majoritàriament de l’Associació de Dones de Príncep de Viana i la Vocalia de Dones de l’AV de Noguerola han participat en el taller “L’experiència de les dones a l’entorn quotidià”, organitzat per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat amb la col·laboració de l’ICD. Aquest taller forma part d’Eines de participació, programa d’actuacions i tallers adreçats a les associacions i entitats de dones amb l’objectiu de facilitar la interacció del teixit associatiu de dones en els processos de transformació social i d’incrementar-ne la participació social.
Adriana Ciocoletto reconeguda arquitecta integrant del Col·lectiu Punt6, agrupació que treballa en l’aplicació de la perspectiva de gènere a l’urbanisme i l’arquitectura, ha estat la conductora de “L’experiència de les dones a l’entorn quotidià”, taller participatiu en què les dones i la vida quotidiana són la base per analitzar la ciutat i traslladar sobre un plànol les reflexions i propostes per al desenvolupament d'un entorn urbà específic i amb una perspectiva transversal de gènere.
El taller s’emmarca dins dels objectius de la Llei de Barris, ja que proposa reflexionar sobre l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’urbanisme, a través de l’anàlisi del punt 6 en què es preveu “l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i en els equipaments”. Té dues hores de durada i s’ha estructurat en dues parts: una exposició-xerrada sobre la vida quotidiana de les dones com a font singular i significativa d’un lloc específic, i uns exercicis pràctics en què, sobre un plànol de la ciutat, les assistents han fet la seva pròpia reflexió i han obert un debat per arribar a prioritats compartides.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona