16 de jul. 2009

Acte de signatura contracte-programa Ajuntament-ICD

La Regidora de Polítiques d’Igualtat, Sra. Neus Brocal, ha signat avui amb la Presidenta de l’Institut Català de les Dones, Sra. Marta Selva, el contracte-programa per a la coordinació, cooperació i col..laboració entre l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament de Lleida, en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones. En virtut d’aquest contracte-programa, l’Ajuntament de Lleida rebrà anualment 40.000 €, per als anys 2009 i 2010, import que destinarà a impulsar el Centre Municipal d’Informació i Atenció a les Dones.

Al mateix acte, presidit pel director dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania, Sr. Carles Vega, s’ha procedit a la signatura dels contractes-programa entre l’Institut Català de les Dones i els diferents consells comarcals del territori: Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Urgell, Segrià, Segarra i Solsonès.
Els contractes-programa permeten consolidar els serveis d’informació i atenció a les dones a tot el territori, serveis de referència per a la defensa dels drets de les dones, per detectar necessitats, elaborar propostes i fer visibles les demandes i aportacions de les dones en tots els àmbits.

Els contractes-programa són fruit de la voluntat de cooperació entre les administracions autonòmica i local i de l’acord de les entitats municipalistes de Catalunya de donar suport a questa col.laboració interadministrativa que suposa un pas endavant en l’impuls de les polítiques d’igualtat de gènere i de promoció de les dones.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona