20 de maig 2009

Xerrada “La salut de les dones: aspectes legals”

Un dijous al mes l’advocada ens informa i respon els dubtes sobre quins són els drets de les dones i com defensar-los
Dijous 21 de maig de 2009

Amb motiu de la propera commemoració del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones la xerrada tractarà sobre

LA SALUT DE LES DONES : ASPECTES LEGALS

  • Marc legal: CE, Estatut dels Treballadors...
  • La Llei de Prevenció de riscos laborals
  • Accident de treball
  • Malaltia professional
  • Accidents no laborals
  • Malalties comunes
  • Altres contingències
  • Prestacions econòmiques per: incapacitat temporal, maternitat, paternitat, alletament, invalidesa, recuperació...

Lloc: Casal de la Dona
Hora : de 18 a 20 h.

Inscripció gratuïta al Casal de la Dona per telèfon 973 700 461 o per correu electrònic a
politiquesigualtat@paeria.es

Activitat organitzada pel Casal de la Dona
Regidoria de Polítiques d’Igualtat

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona