21 de maig 2009

Ariadna, xarxa de mentoria

El Departament de Treball aposta per enfortir la presència de dones en els àmbits de decisió a Lleida a través del projecte “
Només un 6,3% de les dones ocupades ostenten càrrecs directius enfront d’un 10,9% d’homes
Un total de 134 dones han participat en diferents iniciatives del Departament a Lleida per facilitar l’accés de les dones a càrrecs de responsabilitat
El Departament de Treball aposta per enfortir la presència de dones en els àmbits de decisió a Lleida a través del projecte “Ariadna, xarxa de mentoria”. Aquesta iniciativa vol ajudar a les dones que desitgen avançar en la seva carrera professional –mentoritzades- a superar les dificultats que se’ls presenten acompanyades d’una dona que ja ha aconseguit una posició rellevant en el seu àmbit d’actuació –mentores-. En total s'han constituït 11 parelles a la demarcació de Lleida.
Les mentores són dones de reconegut prestigi professional que decideixen, de forma voluntària i sense remuneració, donar suport a altres dones per tal que assoleixin amb èxit els objectius de millora de la seva carrera professional. Les mentores aconsellen, transmeten les seves experiències i ajuden a definir les oportunitats de desenvolupament a les mentorades.
Pel que fa a la mentorada, es tracta d’una dona que rep assessorament i orientació per part d’una altra dona influent, amb l’objectiu de millorar aspectes de la seva vida professional.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona