29 d’abr. 2009

L'advocada respon. Els drets laborals de les dones

Un dijous al mes l’advocada ens informa i respon els dubtes sobre quins són els drets de les dones i com defensar-los

Dijous 30 d’abril de 2009
ELS DRETS LABORALS DE LES DONES
  • Marc legal: CE, Estatut dels Treballadors...
  • Ocupació
  • Relacions laborals
  • Conciliació
  • Igualtat d’Oportunitats
  • Seguretat i Salut laboral

Lloc: Casal de la Dona
Hora : de 18 a 20 h.
Inscripció gratuïta al Casal de la Dona per telèfon 973 700 461 o per correu electrònic a politiquesigualtat@paeria.es

Activitat organitzada pel Casal de la Dona - Regidoria de Polítiques d’Igualtat

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona