14 de des. 2020

 Si no vas poder seguir la  II Jornada

 Comunicación, Mujer y Deporte

la pots recuperar a través d'aquest enllaç de YouTube: 

 https://youtu.be/2eqKlyGnUPISol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona