14 d’abr. 2020

Informe sobre l'impacte de COVID-19 en les dones


Una resposta efectiva davant la #COVID19  requereix reflectir les dinàmiques de gènere.  Les dones i les organitzacions de dones han d'estar implicades en totes les fases de la resposta i en la presa de decisions. 

#RespuestaCOVIDー19 


 Més informació a  ONU WOMEN


https://twitter.com/ONUMujeres/status/1249820975467843586

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona