31 de jul. 2014

Ajuts a projectes de sensibilització i foment dels drets humans, la igualtat de gènere, les relacions nord-sud i la diversitat cultural

El Ple de l’Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 27 de juny de 2014, va aprovar  les bases i la convocatòria per a l’any 2014 de la línia subvencionadora de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat, entre les quals hi ha les subvencions a entitats de dones amb personalitat jurídica pròpia.

Podeu consultar l’anunci d’aquestes bases, publicat en el BOP número 132, de divendres 11 de juliol de 2014, clicant en aquest enllaç

Per accedir als formularis de sol·licitud i altres documents cliqueu sobre l’enllaç següent:


Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona