29 de des. 2009

Convocatòria curs "jo, directiva" 2010

Us informem que en data 22 de desembre ha estat publicada al DOGC (número 5531) la convocatòria del 2010 del curs jo, directiva, que es durà a terme a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona durant el primer semestre de 2010.

El curs jo, directiva està dirigit a dones que estan ocupant o han ocupat càrrecs predirectius perquè puguin accedir a càrrecs directius. L’objectiu del programa, cofinançat pel Fons Social Europeu, és contribuir al desenvolupament de les capacitats individuals de lideratge.

Pel que fa al nombre de places de la present convocatòria, cent vint en total, en corresponen trenta a cadascuna de les localitats on s’impartirà el curs amb el repartiment que es detalla a continuació:
  • Empresa privada: 18.
  • Administració pública (personal funcionari, interí i laboral): 5.
  • Empresa d'economia social i organitzacions sense ànim de lucre: 5.
    Associacions empresarials i professionals, així com altres entitats que no s'incloguin en cap dels àmbits anteriors: 2.

Les sessions es realitzaran a partir del mes de març de 2010 i en dates que s’anunciaran oportunament al web de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball.


Podeu accedir a les bases de la convocatòria i al formulari de sol·licitud d’inscripció clicant sobre els enllaços següents:

Recordeu que les inscripcions estan obertes fins el 19 de gener, inclòs, i que les heu de presentar al registre del Departament de Treball (c. Sepúlveda, 148-150 de Barcelona), als registres dels Serveis Territorials del Departament a Tarragona (c. Joan Baptista Plana, 29-31), a Lleida (c. General Britos, 3), a Girona (c. Rutlla, 69-75) o a Terres de l’Ebre (c. de la Rosa, 9), així com en qualsevol altre dels mitjans de presentació d’escrits i sol·licituds.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona