2 de nov. 2009

Temps de treball, personal i de vida


La regidora de Polítiques d’Igualtat, Neus Brocal, acompanyada de la directora dels SSTT del Departament de Treball a Lleida, Pilar Nadal, de la secretària general d’UGT, Rosa Palau, i del secretari general de CCOO, Josep M. Baiget, ha estat l’encarregada d’inaugurar la jornada Temps de treball, personal i de vida: per una millor organització, a la qual han assistit un centenar de persones. La jornada ha començat amb la ponència Les desigualtats de gènere a Catalunya: Temps, jornada i conciliació de la vida personal, familiar i laboral, impartida per Cristina Sánchez Miret, doctora en sociologia per la Universitat de Girona.
Després de la ponència ha tingut lloc una taula rodona que ha comptat amb la participació de representants de les organitzacions sindicals, empresarials i de pares i mares de família, que han exposat quins són els compromisos de cada organització per assolir un major equilibri en els usos del temps i que ha propiciat un torn de paraules i de reflexions per part de les persones assistents.

Les principals conclusions de la jornada han estat, d’una banda que la conciliació de la vida personal, familiar i laboral és un dels grans reptes actuals de corresponsabilitat social; i, d’altra banda, que conciliar implica un canvi estructural i transversal que requereix la creació de noves estratègies en l’organització del treball, en la planificació dels territoris, dels transports, dels serveis públics i privats, dels temps i dels horaris establerts.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona