6 de maig 2009

EL VIDEO DEL MINUTO - Tema 2009: "Los Interrogantes"

Invitació a totes les dones a gravar un vídeo de 1 minut.
Tema 2009: "Los interrogantes"

Es va iniciar el 1997 a Barcelona per Drac Màgic - Mostra Internacional de Films de Dones i actualment es proposa des de TRAMA (Coordinadora de mostres i festivals de cine, vídeo i multimèdia realitzat per dones)

El Vídeo del minuto: un espacio propio és una invitació a totes les dones perquè expressin en format audiovisual aquells aspectes de la seva realitat que les signifiquen com a objectes.
El seus objectius són:

 • Destacar la importància de la mirada, de la reflexió i de la subjectivitat de qui mira.
 • Crear un arxiu audiovisual que reuneixi la visió de les dones sobre diferents aspectes de la realitat.
 • Plaç d'entrega: fins el 15 de maig de 2009
 • Lloc d'entrega: a les seus de les mostres que integren TRAMA
La convocatòria està oberta a totes les dones, professionals o no, perquè presentin les seves filmacions amb les següents condicions:
 • Estar realitzades per dones, sense limitacions d'edat ni nacionalitat.
 • Cenyir-se al tema proposat en cada convocatòria.
 • Filmar en format domèstic.
 • Realitzar en plano seqüència, es dir, sense muntatge.
 • La duració haurà de ser d'un minut.
 • Incloure un pla, afegit al final, on figuri el nom i el lloc de residència de cada autora, en cada obra que es presenti.
 • Entregar una còpia en format Mini DV o DVD (en un arxiu AVI).

Cadascuna de les Mostres que integren TRAMA realitzarà, almenys una sessió pública en la que es projectarà el film col·lectiu resultant dels vídeos seleccionats.

Per ampliar informació:

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona