21 d’abr. 2009

"Dones i cultura". Un portal d'intercanvi cultural i artístic entre dones de la província de Lleida.

La Universitat de Lleida presenta un projecte promogut per l’Instituto de la Mujer, amb la col·laboració del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya que consisteix en la realització d’activitats i seminaris per a la promoció d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
Un del programes inclosos en aquest projecte, és la creació del portal virtual “Dones i cultura”. Aquest portal pretén fomentar l’intercanvi cultural i artístic entre dones de la demarcació de Lleida.

Sol.licitud d'ús de la Sala Polivalent

El Casal de la Dona disposa d'una sala polivalent amb capacitat per a 45 persones. La sala polivalent està destinada a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a les entitats de dones per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

Utilització de la sala polivalent del casal de la dona